Algemene voorwaarden

Algemeen

 • Fam. Doornbos, hierna te noemen “de beheerder”, is de eigenaar en beheerder van de mini-camping. De beheerder mag zichzelf laten vervangen door een derde en of zijn familie/vrienden.
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing voor alle gebruikers van mini-camping “Denemarken” op het adres Denemarken 1 te Slochteren.
 • De gebruikers zijn verplicht om de algemene voorwaarden in acht te nemen en zich er aan te houden. Gasten mag u natuurlijk ontvangen, maar dienen zich wel aan de algemene voorwaarden van de mini-camping te houden.
 • Deze algemene voorwaarden worden van toepassing met het aangaan van de gebruikersovereenkomst.
 • De gebruikersovereenkomst kan schriftelijk, telefonisch of mondeling worden aangegaan.
 • Op onze reserveringsbevestigingen wordt steeds verwezen naar de algemene voorwaarden
 • Rusttijd geldt op de mini-camping van 22:30 tot 07:00. Voorkom lawaai en besef dat radio en televisie in deze omgeving erg hard kunnen klinken.
 • Leg geen eetbare spullen buiten uw tent of caravan. Dit trekt ongedierte, katten e.d. aan.
 • Afval graag in de daarvoor bestemde bakken deponeren.
 • Loos het afvalwater op de daarvoor bestemde plaats, loos het niet in de omgeving van uw tent of caravan, en niet in de sloot.
 • Toiletemmers kunnen worden geledigdin de daarvoor aangewezen plaats. Probeer het gebruik van chemische middelen te voorkomen.
 • Het toiletgebouw gebruiken we samen, dus laat het a.u.b. netjes achter.
 • Honden alleen aangelijnd.
 • Op verzoek kan er een exemplaar van de algemene voorwaarden worden verstrekt aan de gebruikers.
 • Aansprakelijkheid voor vernieling, beschadiging, vermissing e.d. , van zich op deze camping bevindende goederen of voor ongevallen aanvaarden wij niet. Voor een verzekering van uw tent of caravan tegen storm, brand, diefstal e.d. dient u zelf zorg te dragen.
 • Alle risico’s met betrekking tot een verblijf op de mini-camping zijn voor rekening van de gebruikers.
 • beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de beheerder dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de beheerder.
 • De administratie van de beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil, tenzij de gebruiker het tegendeel kan bewijzen.

Reservering en bevestiging

 • Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren zullen in behandeling worden genomen. (?onderteken hoeft overigens niet voor elektronische inzending.)
 • Na ontvangst van uw “digitale reservering” sturen wij u een bevestiging van uw reservering, (mits plaatsen beschikbaar) waarin u onder meer gevraagd wordt een aanbetaling op de gebruikersovereenkomst te doen.
 • Na het retour sturen van dit bevestigings formulier en de aanbetaling is de reservering definitief.

 

Aankomst en vertrek

 • Bij aankomst kunt u zich in laten schrijven en daarna een plekje zoeken. Bij reservering kunt u naar uw  gereserveerde plek.
 • Bij vertrek dient u uw plek schoon en netjes achter te laten.
 • Het is niet toegestaan auto’s te parkeren naast de tent of caravan. Auto’s dienen geparkeerd te worden op de daarvoor bestemde parkeerplaats.
 • Het staangeld/de verblijfskosten op de mini-camping worden achteraf voldaan. De beheerder kan al dan niet in overleg met de gebruiker van deze regel afwijken.
 • Op zondag kan u wel arriveren en vertrekken, maar de betaling of inschrijving kan de dag daarvoor of daarna plaatsvinden.

 

Annulering

 • Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane verblijfsovereenkomst te respecteren, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij de daardoor vrijgevallen staanplaats alsnog aan anderen kunnen aanbieden.
 • Bij annulering van de verblijfsovereenkomst word de aanbetalingop de verblijfsovereenkomst niet gerestitueerd.
 • Wij adviseren u een annulerings verzekering af te sluiten.

 

Overige voorwaarden

 • Indien en voor zover deze algemene voorwaarden niet voorzien bij onderlinge meningsverschillen, is de uitleg voorbehouden aan een Nederlandse rechter.